Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 31.01.2020 проводиться набір статей для публікації у першому  випуску журналу.
Серія. Юридичні науки

УДК 341.241
 
КОРЕНЮК Ольга,
ст. викл. кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ОБОРОТУ ТОРГОВИХ МАРОК
 

Досліджено проблеми міжнародно-правового регулювання торговельних марок, особливості охорони права інтелектуальної власності на них, взаємозв’язок міжнародних актів і національного законодавства у цій сфері права. Розглянуто питання вичерпання виключного права на торговельну марку.
 
Ключові слова: торговельна марка, інтелектуальна власність, виключне право, вичерпання прав. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)