До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 346.26-049.5(477)
 
КРЕГУЛ Юрій,
к. ю. н., професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін
Київського національного торговельно-економічного університету
 
БАНК Ростислав,
к. ю. н., старший викладач кафедри загальноправових дисциплін,
заступник декана факультету міжнародної торгівлі та права
Київського національного торговельно-економічного університету 

НЕДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 

Досліджено правовий статус приватних охоронних підприємств та служб безпеки суб’єктів підприємництва в контексті адміністративно-правових відносин, розроблено пропозиції щодо вдосконалення їх статусу.
 
Ключові слова: безпека підприємницької діяльності, приватні охоронні підприємства, служби безпеки суб’єктів підприємництва, суб’єкти адміністративно-правових відносин.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)