До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 346.543
 
ТИЩЕНКО Юлія,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного,
комерційного та цивільного права Київського національного
торговельно-економічного університету 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ
СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 

Визначено коло осіб, які є суб’єктами інвестиційної діяльності. Проаналізо­вано положення вітчизняного законодавства, а також міжнародно-правові акти, що містять визначення цього поняття. Досліджено доктринальні дефініції поняття «суб’єкт інвестиційної діяльності».
 
Ключові слова: інвестиційна діяльність, суб’єкт інвестиційної діяльності, суб’єкт інвестиційного права, учасник інвестиційної діяльності, іноземний інвестор. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)