До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 336.02:504
 
НІКІТІШИН Андрій,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Досліджено становлення та розвиток сучасного податкового регулювання як інструменту державної екологічної політики. На прикладі країн, які провели податкові реформи, показано позитивні аспекти від запровадження екологічних податків. Проаналізовано діючі системи екологічного оподаткування різних розвинених країн світу та визначено перспективи використання зарубіжного досвіду вУкраїні. Запропоновано напрями подальшої модернізації екологічно орієнтованих фіскальних інструментів з метою підвищення ролі податкового регулювання у вирішенні екологічних проблем.
 
Ключові слова: екологічне оподаткування, податкове регулювання, податкова система, екологічні податки, податкова політика, навколишнє природне середовище.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)