До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 657:331.34(100+477)
 
СОПКО Валерія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОВСЮК Ніна,
к. пед. н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету 

ОБЛІК ВИТРАТ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено облікові та контрольні аспекти соціального захисту вітчизняних працівників і міжнародний досвід соціального страхування населення, з врахуванням якого обґрунтовано напрями обліково-інформаційного забезпечення господарських операцій підприємства, спрямованих на підвищення соціального захисту персоналу.
 
Ключові слова: соціальний захист, обліково-контрольний механізм, трудові правовідносини, бухгалтерський облік.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)