До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 338.486.2(100):339.187.44
 
ТКАЧУК Тетяна,
аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету 

МІЖНАРОДНІ ТУРИСТИЧНІ ПІДПРИЄМСТВА
НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ

Досліджено та надано загальну характеристику міжнародних туристичних підприємств, що функціонують на ринку франчайзингу України; узагальнено та доповнено міжнародні показники оцінки ефективності туристичного підприємства; здійснено аналіз показників діяльності міжнародних туристичних підприємств з метою виявлення та використання основних трендів їх ефективності на вітчизняних підприємствах туристичного бізнесу, що розвиваються у системі франчайзингу.
 
Ключові слова: франчайзинг, міжнародні туристичні підприємства, оцінка ефективності функціонування, франчайзингові туристичні мережі, ринок послуг України, міжнародні туристичні мережі. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)