До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 339.564(477+061.1ЄС)
 
МЕЛЬНИК Тетяна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПУГАЧЕВСЬКА Катерина,
к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету

ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ ЄС ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПОРТЕРІВ

Проаналізовано показники відкритості економіки України та європейських країн. Оцінено індикатори розвитку експорту до ЄС, його географічну і товарну структуру. Розраховано частку експорту у валовому випуску окремих видів економічної діяльності на основі таблиць «витрати-випуск». Проведено компаративний аналіз існуючих тарифних квот на експорт до ЄС з фактичними обсягами експорту. Охарактеризовано масштаби уніфікації українського законодавства усфері технічного регулювання, стандартизації і метрології до європейських вимог. Визначено основні проблеми, з якими зіштовхуються українські товаровиробники при виході на європейський ринок.
 
Ключові слова: експорт, експортний потенціал, Європейський Союз, поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі, експорт промоушн.
 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)