Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 01.04.2020 проводиться набір статей для публікації у другому випуску журналу.
Серія. Юридичні науки, Економічні науки ЗМІСТ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
     
Мазаракі А.,
Мельник Т.
Зовнішньоекономічні відносини України і Республіки Корея
5
     
Калюжна Н. Зовнішня торгівля України: методологія дослідження 16
     
Дугінець Г. Україна в зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом 32
     
Онищенко В. Менеджмент транснаціональних корпорацій 42
     
Ковінько О. Маркетингова привабливість міжнародних ринків аграрної продукції
57
     
ФІНАНСИ
     
Макогон В. Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни
74
     
Жураховська Л. Ризики акцій банків України в контексті стандартів GIPS 83
     
Кульпінський С. Оцінка інфляційних очікувань на фінансовому ринку України
94
     
Скрипка О. Система управління зовнішнім державним боргом 105
     
Севрук Є. Рефінансування дебіторської заборгованості на підприємствах торгівлі
116