До 25.03.2019 проводиться набір статей для публікації у 2-у  випуску журналу. Серія. Економічні науки.

УДК 339.92
 
ОНИЩЕНКО Володимир,
д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету 

МЕНЕДЖМЕНТ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ 

Досліджено міжнародний менеджмент як підсистему загальної теорії та практики менеджменту. Обґрунтовано основні напрями його еволюції у глобальному бізнес-середовищі за рахунок консенсусної парадигми узгодження різнорівневих інтересів, децентралізації управління, адаптивності організаційних форм.
 
Ключові слова: менеджмент, міжнародний менеджмент, транснаціональна корпорація, децентралізація управління, ризики, невизначеність. 


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)