Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) з економічних наук

До 01.04.2020 проводиться набір статей для публікації у другому випуску журналу.
Серія. Юридичні науки, Економічні науки 
ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 
Костюк Н. Принцип справедливості в правозастосуванні   5
     
Терованесов А. Правове регулювання медичного страхування наприкінці ХІХ ст. 14
 
ПРИВАТНЕ ПРАВО
     
Тищенко Ю. Юридичні форми міжнародного економічного права 22
     
Гончаренко О. Саморегулювання господарської діяльності в практиці міжнародних організацій  32
     
Нескороджена Л. Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства  42
     
Регурецька О. Попередній договір та протокол про наміри у підприємницькій діяльності  52
     
Кучаковська Н. Правове регулювання укладення електронних господарських договорів  62
     
ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
     
Панькевич В.,
Сідак С.
Правове регулювання діяльності Державної аудиторської служби України  75
     
Каменська Н. Звернення до публічної адміністрації  85