До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 339.137:339.9
 
ПОНОМАРЕНКО Роман,
аспірант кафедри міжнародної торгівлі
Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана 

МАРКЕТИНГОВІ АКТИВИ У МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Окреслено основні напрямки використання маркетингових активів у практиці стратегічного та оперативного менеджменту міжнародних компаній. Обґрунто­вано їх значення як дієвого, діалектично вищого етапу розвитку інструментів маркетингу. Запропоновано найбільш оптимальний набір маркетингових інструментів та проаналізовано їх вплив на динаміку рівня прибутку, генерованого провідними міжнародними компаніями.
 
Ключові слова: маркетингові активи, стратегічний менеджмент, інструменти маркетингу, маркетинг-мікс, 4Р-, 4С-концепції, прибутки міжнародних компаній, кореляційний аналіз.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)