До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 339.37:339.92
 
ДМИТРЕНКО Інна,
к. е. н., заступник начальника управління багатостороннього та двостороннього співробітництва департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграцій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Обґрунтовано стратегічні напрями формування якісно нової структурної моделі роздрібної торгівлі в Україні, яка відрізняється від існуючої складом, новими елементами функціональної і організаційної структури. Визначено чинники позитив­ного впливу впровадження проекту Закону України «Про внутрішню торгівлю».
 
Ключові слова: внутрішня торгівля, роздрібна торгівля, конкуренція, трансформація роздрібної торгівлі, нова структурна модель роздрібної торгівлі.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)