До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 338.486
 
БОЙКО Маргарита,
д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

Київського національного торговельно-економічного університету

ЕФЕКТ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ У ТУРИЗМІ: ОБМЕЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ 

Викладено теоретичні передумови та обґрунтовано доцільність вирішення проблем розвитку сфери туризму як складової світового ринку товарів та послуг. Доведено, що оцінка економічного ефекту туристичної діяльності повинна базува­тися на визначенні показника, який характеризує результативність господарської діяльності суб’єктів, залучених до розробки та реалізації комплексного туристичного продукту. Визначено сутність сателітних рахунків туризму. Узагальнено наукові підходи до розрахунку кумулятивного ефекту туризму.
 
Ключові слова: туризм, туристична привабливість країн, світові туристські потоки, додана вартість, мультиплікативний ефект, кумулятивний ефект.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)