До 15.11.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

УДК 339.92:339.137(477)
 
ЮХИМЕНКО Володимир,
д. е. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин 
Київського національного торговельно-економічного університету 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
 

Досліджено стан і можливості розвитку торгівлі України з країнами-членами Європейського Союзу в контексті Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі. На основі еволюції ключових концепцій конкуренції обґрунтовано необхідність підви­щення рівня конкурентоспрожності українських товарів на ринках європейських країн з урахуванням умов глобалізації.
 
Ключові слова: євроінтеграція, європейський ринок, Європейський Союз, зовнішня торгівля, конкуренція, конкурентоспроможність, концепції конкуренції.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)