До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 366.6
 
МИКИТЕНКО Людмила,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету 

ПАРАДИГМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА СПОЖИВАЧА НА ІНФОРМАЦІЮ 

Проведено комплексне дослідження реалізації права споживача на отримання інформації про продукцію на підставі аналізу споживчого законодавства України. Досліджено кваліфікаційні ознаки понять «необхідна, доступна, достовірна, своєчасна інформація про продукцію», а також виокремлено загальні обов’язки продавця (виробника, виконавця) щодо надання інформації про продукцію споживачеві.
 
Ключові слова: споживач, право споживача, інформація про продукцію, необхідна, доступна, достовірна та своєчасна інформація.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)