До 27.06.2019 проводиться набір статей для публікації у 4-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки; Юридичні науки.

УДК 342:351.746.1
 
ЯНЧУК Артем,
д. ю. н., с. н. с., директор Департаменту з питань безпеки, оборони та діяльності органів юстиції Секретаріату Кабінету Міністрів України

БЛИСТІВ Тетяна,
завідувач Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

КОЛЕСНИК Володимир,
заступник Керівника Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента України

ПРИГУНОВ Павло,
к. психол. н., заступник Керівника управління реформування правоохоронних органів та органів юстиції Адміністрації Президента України 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

Досліджено проблемне питання формування основ нормативно-правового забезпечення національної безпеки України. Сформовано концепцію її законодавчого обґрунтування та надано конкретні пропозиції щодо підготовки нового Закону «Про національну безпеку України» як базового у відповідній сфері.
 
Ключові слова: Конституція України, конституційний (базовий) закон, національна безпека України, система національної безпеки, нормативно-правове забезпечення національної безпеки, шляхи формування нормативно-правового забезпечення національної безпеки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)