До 03.12.2019 проводиться набір статей для публікації у 6-у  випуску журналу.
Серія. Економічні науки.

DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute

Засновник:   Київський національний
торговельно-економічний університет
Рік заснування:   2010
Проблематика:   в журналі публікуються результати досліджень з економічних та правових проблем розвитку світового господарства, його впливу на глобалізаційні процеси
у світі, міжнародний розподіл праці
та міжнародні економічні відносини: науково-технічне співробітництво, валютно-фінансові операції, міграцію робочої сили; впливу зовнішньої торгівлі на розвиток національних економік
   
Цілі або тематична спрямованість: висвітлення результатів досліджень теоретичного і практичного спрямування з проблем економіки, фінансів і права
   
ISSN: 2616-6100 (Print), 2616-6119 (Online)
   
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №22092-11992ПР від 16.05.2016 
   
Реєстрація у ДАК МОН України:
ВАК України:
,
Наказ № 1222 (додаток 8) від 07.10.2016 до 07.10.2021 –
з юридичних наук
Наказ № 528 (додаток 10) від 12.05.2015 до 12.05.2020 –
з економічних наук

Постанова № 1-05/6 від 06.10.2010 до 06.10.2015  –
з юридичних наук
Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 до 10.03.2015  –
з економічних наук
   
Галузь науки: економічні та юридичні науки 
   
Періодичність: 6 разів на рік
Графік виходу журналу в 2020 р.: № 1 (108) – 26.02.2020;  № 2 (109) – 24.04.2020  
№ 3 (110) – 22.06.2020;  № 4 (111) – 04.09.2020
№ 5 (112) – 23.10.2020;  № 6 (113) – 23.12.2020
   
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
   
Головний редактор:   Мазаракі Анатолій Антонович ,
доктор економічних наук, професор
   
Заступник головного редактора: Притульська Наталія Володимирівна,
доктор технічних наук, професор
   
Відповідальний секретар: Мельниченко Світлана Володимирівна,
доктор економічних наук, професор