Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право"
з економічних та юридичних наук


Висвітлення результатів наукових досліджень
теоретичного і практичного спрямування
у галузі міжнародної та вітчизняної економіки,
фінансів і права

Рік заснування: 2010
ISSN: 1028-7507 
Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №22092-11992ПР від 16.05.2016 
Реєстрація у:
 ДАК МОН України:

ВАК України:

Наказ № 1222 (додаток 8) від 07.10.2016 до 07.10.2021 –
з юридичних наук
Наказ № 528 (додаток 10) від 12.05.2015 до 12.05.2020 –
з економічних наук

Постанова № 1-05/6 від 06.10.2010 до 06.10.2015  –
з юридичних наук
Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 до 10.03.2015  –
з економічних наук
Галузь науки: економічні науки 
Періодичність: 6 разів на рік
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Київський національний торговельно-економічний
університет
Головний редактор:  Мазаракі Анатолій Антонович , доктор економічних наук,
професор
Заступник головного редактора: Притульська Наталія Володимирівна, доктор технічних
наук, професор
Відповідальний секретар: Мельниченко Світлана Володимирівна, доктор
економічних наук, професор